Často kladené otázky

We have changed the names and labels to communicate more clearly to our customers the different usage/application of each spray. However, they are still the same great light-reflective sprays from Albedo100 you know and trust!
Albedo znamená míru odrazivosti povrchu. Albedo 1,00 znamená, že se od povrchu odráží veškeré dopadající světlo a albedo 0,00 znamená, že se od povrchu neodráží žádné světlo. Čím bělejší je povrch, tím vyšší je hodnota albedo. Černý předmět žádné světlo neodráží, což znamená, že jeho hodnota albedo je 0,00. Sníh však může mít hodnotu odrazivosti až 0,9 = 90 % odraz.
Reflexní sprej Albedo100 odráží světlo směrem ke zdroji světla, které na objekt dopadá. Takže když na vás dopadne světlo z přibližujícího se automobilu, odražené světlo uvidí pouze cestující ve vozidle. Lidé stojící v “nesprávném” úhlu odraz neuvidí.

Doporučujeme aplikovat sprej na spodní část objektu, protože potkávací světla automobilů jsou většinou namířena k zemi. Nohy jsou k aplikaci nejvhodnější díky tomu, že jsou blíže k zemi a pohybují se, což je kombinace která viditelnost zvyšuje.

Spotřeba při aplikaci je přibližně 1 ml/s. Takže nádobka o objemu 200 ml stačí přibližně na 100 aplikací.
Reflexní sprej Albedo100 obsahuje čiré lepidlo, reflexní mikročástice a pohonný plyn (směs butanu/propanu). Vzájemný poměr se u různých variant spreje liší, aby byla optimalizována přilnavost k různým typům povrchů.
Reflexní sprej Albedo100 není škodlivý, ale stejně jako ostatní spreje je nutné jej používat předepsaným způsobem a zabránit jeho používání dětmi. Aplikaci provádějte pouze v dobře větraných prostorech, nejlépe venku. Zabraňte zasažení očí, úst a nosu a sprej nevdechujte.

Může reflexní sprej Albedo100 způsobit podráždění pokožky? Reflexní sprej Albedo100 je vyroben ze složek, které podráždění pokožky nezpůsobují. Např. použité lepidlo je podobné tomu, které se používá při chirurgických zákrocích. Pokud však trpíte zvýšenou citlivostí, měli byste dávat pozor a zabránit přímému kontaktu s pokožkou.

Reflexní sprej Albedo100 je určen k aplikaci na suchý oděv a nejlepší přilnavost má na materiálech jako džínovina, flís, lněné tkaniny atd. Přilnavost ke tkaninám z plastů nebo nylonu je nižší.
Existují nějaké materiály, na které by být aplikován neměl? Sprej můžete aplikovat na všechny oděvy. Z kožených oděvů se však velmi obtížně odstraňuje. Reflexní sprej Albedo100 nemá vliv na povrch, strukturu, omak ani barvu oděvu/tkaniny.
Pokud postupujete podle pokynů, vytvoří se vrstva spreje, která je v denním světle neviditelná, ale ve tmě odráží světlo. Takže byste sprej na oděvu neměli rozeznat, dokud na něj neposvítíte. Neaplikujte sprej na vlhké povrchy. Používejte jej pouze na suché povrchy, jinak dojde ke ztrátě většiny reflexního účinku. To se týká obzvláště zvířecí srsti.

Pokud žádný reflexní účinek nepozorujete, je to obvykle kvůli způsobu, jakým výsledek aplikace kontrolujete. Nejlepší způsoby, jak výsledek zkontrolovat jsou následující:

Podržte svítilnu ve výši svých očí a osvětlete s ní povrch ošetřený sprejem.
Vyfotografujte ošetřený povrch fotoaparátem s bleskem a prohlédněte si snímek.
Posaďte se do auta, zapněte čelní reflektory a z dálky si ošetřený objekt prohlédněte.

Trvanlivost aplikovaného reflexního spreje Albedo100 závisí na několika faktorech. Hlavní faktory zahrnují to, jestli je ošetřený povrch vystaven mechanickému otěru, typ materiálu, na který jste sprej aplikovali, a množství aplikovaného spreje.

Za normálních podmínek a namáhání sprej vydrží například na džínech po dobu několika dní. Protože dochází k postupnému otěru naneseného spreje, doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu reflexního účinku a v případě potřeby obnovit vrstvu spreje.
Po vyprání oblečení sprej úplně zmizí, takže jej musíte aplikovat znovu.

Spreje Albedo100 Invisible Bright a Horse and Pets po vyprání nebo omytí zmizí. Pokud nezmizí úplně, znamená to, že jste nanesli příliš silnou vrstvu z přílišné blízkosti. Po čase však nanesený sprej zmizí. Namočte objekt do vody s mýdlem/detergentem a pečlivě jej ručně vyperte.

Nezapomeňte, že sprej Albedo Permanent Metallic je permanentní a určený k trvalému použití, takže je neodstranitelný.

Ano. Ale pamatujte na to, že reflexní sprej Albedo100 má nejlepší přilnavost k povrchům, které jsou při aplikaci suché. Pokud po aplikaci vyjdete do deště, sprej se nesmyje. Zmizí teprve působením detergentů v pracím prášku společně s mechanickým účinkem pračky.

Chci si nastříkat kajak a jízdní kolo a zajímalo by mě, jestli existuje nějaký produkt Albedo100, který lze aplikovat na kovy a plasty, který je trvanlivý a odolává vodě a detergentům? Ano! V takovém případě použijte reflexní sprej Albedo100 Permanent Metallic. Jde o permanentní sprej, který po omytí nezmizí. Dosáhnete s ním ohromujících účinků při aplikaci na kola dětských kočárků, jízdní kola, vrata, dopisní schránky, kajaky, popelnice, nářadí, kovy, natřené povrchy, chodníky, nylonové textilie, cyklistické přílby atd.

Pomocí spreje můžete vytvořit různé symboly a texty. Jediným omezením jsou hranice vaší představivosti. Nejlepšího účinku dosáhnete, když si vystřihnete šablonu a nástřik provedete přes ni (abyste vytvořili rovné okraje).
Reflexní sprej Invisible Bright se na většině tkanin jeví jako neviditelný, ale odráží světlo, které na něj dopadá. Na většině tkanin je sprej Invisible Bright za denního světla nepostřehnutelný. Když je však tento sprej aplikován na některé tmavé či hladké tkaniny nebo v příliš velkém množství, může se za denního světla jevit jako našedlý povlak. V takovém případě můžete část naneseného spreje otřít nebo jej vypráním z oděvu odstranit úplně. Sprej nemá vliv na kvalitu tkaniny.
Reflexní sprej Invisible Bright ulpívá na suchých tkaninách a jeho aplikace je nejúčinnější na vláknitých tkaninách, jako je džínovina, flís, lněné plátno a určité typy nylonových tkanin. U lesklých syntetických materiálů může být reflexní účinek omezen v důsledku nízké přilnavosti.
Impregnované materiály jsou vyvinuty tak, aby na nich nic neulpívalo. Reflexní sprej Invisible Bright může mít tedy omezenou přilnavost i k impregnovaným materiálům.

Tento sprej můžete aplikovat na většinu typů oděvů z přírodních materiálů vyjma kůže a semiše. Sprej Invisible Bright nemá vliv na strukturu, barvu ani omak tkaniny.

Reflexní sprej Permanent Metallic lze přirovnat k laku, ale s reflexním účinkem, a je určen k permanentní aplikaci. Reflexní sprej Permanent Metallic má šedou barvu. Před aplikací spreje musí být objekt suchý, čistý, odmaštěný a zbavený volných nečistot. Sprej ulpívá na suchém povrchu. Některé povrchy a určité plasty mohou před aplikací spreje vyžadovat nanesení základové vrstvy k dosažení optimálního a trvanlivého výsledku. Měkké povrchy mohou po aplikaci reflexního spreje Albedo100 Permanent Metallic ztvrdnout.

Při aplikaci spreje musí být povrch suchý. Když ale po aplikaci vyjdete do deště, nevadí to. Až při vyprání oděvu jsou reflexní mikročástice s lepidlem z oděvu odstraněny působením tenzidů v pracím prášku.
Sprej způsobuje přímý odraz, což znamená, že odráží světlo směrem k jeho zdroji. Když stojíte stranou od zdroje světla, odraz neuvidíte. Abyste tedy odražené světlo viděli, musíte být za zdrojem světla.

Zpětný odraz světla v důsledku přítomnosti mikročástic v produktu vyplývá z indexu lomu světla tohoto materiálu, který způsobuje, že se světlo odráží směrem ke zdroji světla, například k reflektorům automobilu. Tato vlastnost se nazývá zpětný odraz. Mikročástice, které používáme, mají úhel rozptylu světla přibližně 0-4°. To znamená, že pokud je vzdálenost reflektorů automobilu a očí řidiče 1 metr, odraz je viditelný ze vzdálenosti 15-20 m. Čím větší vzdálenost, tím větší je přínos. Máme potvrzenou odrazivost až ze vzdálenosti 100 m. To znamená, že řidič vidí objekt z velké vzdálenosti a má čas reagovat.

Čím větší je vzdálenost (až 100 m) mezi objektem a zdrojem světla, tím větší může být výškový rozdíl mezi reflektorem a očima řidiče.

To samé platí i pro osvětlení jízdního kola. Světla jízdních kol jsou však zřídkakdy silná a ve většině případů jsou určena k tomu, aby byl cyklista vidět, spíše než k tomu, aby sám viděl.

Mimo výše uvedený úhel rozptylu není odražené světlo vidět. Díky této vlastnosti je sprej Invisible Bright po aplikaci na textil pouhým okem neviditelný.

Tradiční odrazka je viditelná ze všech stran a je vyvinuta k zajištění maximální viditelnosti. Sprej Invisible Bright je produkt určený k použití, když chcete zvýšit svou viditelnost, aniž byste si hyzdili svůj oděv.

Přímý odraz je vlastností všech verzí spreje Albedo100. Varianta Permanent Metallic se vyznačuje nejsilnější odrazivostí ze všech čtyř verzí. Při zkouškách provedených švédským Ústavem technického výzkumu SP z pozorovacího úhlu 1,5° se prokázalo, že sprej Permanent Metallic má v porovnání s tradiční odrazkou 100% odraz a sprej Invisible Bright přibližně 75%. Podle těchto měření má sprej Invisible Bright reflexní účinek na vzdálenost 100 m.

Doba trvanlivosti spreje Invisible Bright na oděvu závisí na několika faktorech. Hlavně závisí na tom, jestli je povrch vystaven mechanickému otěru, na jaké materiály je sprej aplikován a v jakém množství (čím větší vrstva spreje, tím delší trvanlivost).

Na džínových kalhotách při běžném používání vydrží sprej Invisible Bright až týden. Pokud sprej aplikujete na objekt, který není vystaven takové míře otěru jako džínové kalhoty, například na běžecké boty nebo batoh, je jeho trvanlivost delší.

Protože při používání oděvu se vrstva spreje odírá a jeho účinek se postupně snižuje, je dobré účinek naneseného spreje Invisible Bright pravidelně kontrolovat. Pokud zjistíte, že došlo k poklesu reflexního účinku (postupy kontroly viz níže), měli byste provést dodatečnou aplikaci spreje. Když své oblečení vyperete, dojde k úplnému odstranění aplikované vrstvy spreje Invisible Bright a musíte provést novou aplikaci.

Důvodem k tomuto upozornění na nádobce je rozpouštědlo obsažené v produktu. Nicméně toto rozpouštědlo je těkavé (vypaří se dříve, než dosáhne povrchu, na který sprej aplikujete) a do vody se nedostane.

Rozpouštědlo, které je použito k tomu, aby bylo možné reflexní mikročástice aplikovat nástřikem, má “tukový” charakter a rychle se odpařuje. Pokud by však z nějakého důvodu došlo k vylití obsahu nádobky přímo do vody, mohlo by toto rozpouštědlo negativně ovlivnit schopnost ryb a jiných vodních organismů vstřebávat kyslík. Látky, které nejsou rozpustné ve vodě, se mohou zachytit na žábrách, stejně jako například mléko.

Těkavý charakter rozpouštědla znamená, že se vypaří dříve, než dosáhne objektu, na který nástřik aplikujete, a neulpívá na něm. Z toho vyplývá, že když svůj oděv vyperete, není na něm již žádné rozpouštědlo přítomno.

Důvodem je pohonný plyn aerosolu (propan-butan). Tento text je uveden na většině aerosolových sprejů, včetně sprejů na vlasy (které také obsahují propan-butan). A stejně jako u ostatních sprejů byste nástřik měli provádět v dobře větraném prostoru.
Funkce pracích prášků spočívá nejenom v čištění prádla od špíny, ale také ve vázání / pohlcování nečistot a jejich odvádění do výpusti, aniž by došlo k znečištění ostatních kusů prádla. Reflexní mikročástice se rozpouští stejným způsobem a jsou odváděny do výpusti společně s ostatními nečistotami, aniž by se přichytily na jiné kusy prádla.

Horse and Pets

V případě zvířat byste měli použít variantu Albedo100 Horse & Pets. Ta byla vyvinuta tak, aby zajišťovala optimální viditelnost a přitom byla maximálně šetrná k srsti zvířat.

Reflexní sprej Albedo100 Horse and Pets byste neměli aplikovat na srst zvířat, o kterých víte, že jsou citlivá na šampón a podobné produkty. Samozřejmě nesmíte sprej aplikovat na zranění, otevřené rány nebo do tváře. Reflexní sprej Albedo100 Horse and Pets aplikujte venku a zajistěte, aby se zvíře spreje nenadýchalo. Pokud dodržíte tyto pokyny, je použití tohoto produktu bezpečné a zvýší viditelnost a bezpečnost vašeho zvířete.

Pokud tento sprej nastříkáte na mokrou srst, lepidlo se nepřilepí a reflexní částice se nezachytí tak, jako by tomu bylo v případě suché srsti. Reflexní účinek tedy při aplikaci na vlhkou/mokrou srst bude značně snížený.

Doporučujeme provádět aplikaci spreje pouze na suchou srst. Pokud se srst namočí až po aplikaci, nepředstavuje to problém, musí být suchá při aplikaci a několik minut po ní.

Složky spreje, které po aplikaci ulpí na srsti, tedy lepidlo a reflexní mikročástice, nejsou škodlivé. Po pozření nejsou trávicím systémem vstřebávány (nejsou biologicky vstřebatelné). Pokud ale vaše zvíře zkonzumuje velké množství, měli byste se obrátit na veterináře. Vždy udržujte tyto produkty mimo dosah dětí a zvířat.
Viz předchozí odpověď. To samé platí i pro koně. Doporučujeme aplikaci výhradně na suchou srst. Pokud nastříkáte koně před projížďkou, není problém, když potom začne pršet. Neaplikujte však sprej na mokrou/vlhkou srst, protože by došlo ke značnému poklesu reflexního účinku.
Nejlepší viditelnosti se dosahuje při aplikaci na pohybující se části těla. Aplikace na nohy (z přední strany předních nohou a ze zadní strany zadních nohou) a ohon zajišťuje optimální viditelnost. Při aplikaci reflexního spreje na přední nohy zajistěte, aby sprej nevnikl zvířeti do tváře. Nejlepší je aplikovat sprej venku po větru, směrem od tváře zvířete.
Image